TAPE

TAPE

Marking tape

เทปกาวกระดาษลอกติดง่าย ไม่ทิ้งคราบกาว ใช้ติดกับผิวชิ้นงานที่ต้องการเก็บงานแบบละเอียดอ่อน ป้องกันชิ้นงาน เหมาะกับ งานยึดติดแบบชั่วคราว กันรอยชิ้นงาน งานทาสี พ่นสีป้องกันงานของท่านได้ดี

TAPE

Printed Tape

เทปปริ้นโลโก้ เหมาะกับงาน ติดพัสดุสินค้า หรือปิดกล่องแบบระบุข้อความ เพื่อความสวยงาม ใช้แสดงข้อความหรือโลโก้ สินค้าของท่าน สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้รับได้เป็นอย่างดี คัสตอมได้ มีหลากหลายสี หลากหลายรูปแบบ เช่น ระบุข้อความขอบคุณลูกค้า , ระบุข้อความให้ระวังแตกพัสดุเป็นกระจก

TAPE

Floor marking tape

ใช้ติดแบ่งเขต แบ่งโซน กำหนดทางเดิน กั้นแนวยาวให้กับผู้ใช้งาน ระบุแนวเส้นเพื่อความปลอดภัย จัดระเบียบตัวเทปติดแน่นมีความยืดหยุ่น ใช้ตามโรงงาน จุดรับส่งสินค้า โรงพยาบาล โรงเรียน บริเวณจุดรอรถไฟฟ้า หรืองานในสถานที่อื่นๆ มีหลากหลายสี ให้เลือกใช้งานตามลักษณะงานของท่าน

error: Content is protected !!
X