Marking tape

เทปกาวกระดาษลอกติดง่าย ไม่ทิ้งคราบกาว ใช้ติดกับผิวชิ้นงานที่ต้องการเก็บงานแบบละเอียดอ่อน ป้องกันชิ้นงาน เหมาะกับ งานยึดติดแบบชั่วคราว กันรอยชิ้นงาน งานทาสี พ่นสีป้องกันงานของท่านได้ดี

About the Author

You may also like these

error: Content is protected !!
X