Printed Tape

เทปปริ้นโลโก้ เหมาะกับงาน ติดพัสดุสินค้า หรือปิดกล่องแบบระบุข้อความ เพื่อความสวยงาม ใช้แสดงข้อความหรือโลโก้ สินค้าของท่าน สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้รับได้เป็นอย่างดี คัสตอมได้ มีหลากหลายสี หลากหลายรูปแบบ เช่น ระบุข้อความขอบคุณลูกค้า , ระบุข้อความให้ระวังแตกพัสดุเป็นกระจก

About the Author

You may also like these

error: Content is protected !!
X