Floor marking tape

ใช้ติดแบ่งเขต แบ่งโซน กำหนดทางเดิน กั้นแนวยาวให้กับผู้ใช้งาน ระบุแนวเส้นเพื่อความปลอดภัย จัดระเบียบตัวเทปติดแน่นมีความยืดหยุ่น ใช้ตามโรงงาน จุดรับส่งสินค้า โรงพยาบาล โรงเรียน บริเวณจุดรอรถไฟฟ้า หรืองานในสถานที่อื่นๆ มีหลากหลายสี ให้เลือกใช้งานตามลักษณะงานของท่าน

About the Author

You may also like these

error: Content is protected !!
X